Przedszkole w Bibliotece w Przyborowicach Drukuj

15 maja w czasie trwającego Tygodnia Bibliotek dzieci z Przedszkola w Kiełczynie odwiedziły Filię Biblioteczną w Przyborowicach. Przedszkolaki zapoznały się z księgozbiorem biblioteki, dowiedziały się jak z niego korzystać oraz jak należy dbać o książki. Obejrzały wystawę Rękodzieła Artystycznego p. Anny Gębalskiej (Kiełczyna-Livorno) oraz wystawę prac kółka plastycznego,, Misz –Masz na dachówkach”. Rok 2013 został ogłoszony Rokiem Tuwima dlatego też Filia Biblioteczna w Przyborowicach przygotowała dla przedszkolaków zabawy związane z twórczością tego pisarza. Zgaduj-zgadula o wierszach Tuwima nie była dla dzieci trudna, doskonale znają one twórczość tego autora. Na zakończenie wycieczki przedszkolaki inspirowane wierszem ,,Lokomotywa” namalowały ,,Pociąg do Biblioteki’’ – kolorowe wagony pełne były dziecięcej fantazji.

Przedszkole w Bibliotece w Przyborowicach